Praktisch boekhouden voor kleine vzw's (4de druk - november 2008) Volledig herwerkte uitgave

Onderwerp:
Door de wijzigingen aan de VZW-Wet moeten ook de kleine vzw's aan een aantal verplichtingen voldoen om in de toekomst hun boekhouding transparanter en doorzichtiger te maken. Vanuit een bepaalde visie heeft de wetgever daarom een minimummodel opgelegd.  
 
In de praktijk blijkt dat het voor kleinere verenigingen niet zo duidelijk is wat de wetgever bedoelt met termen als "ongesplitst dagboek", "inventaris" en "staat van vermogen".  
 
Daarom heeft Roland Van Hecke, directeur van VSDC vzw, geprobeerd de wetgeving ten behoeve van de vzw-bestuurders te verduidelijken en leesbaar te maken in een handig boek.  
Aan de hand van een aantal gevalstudies, gaande van de kleine vzw tot de vzw's die omwille van BTW en personeel in meer complexe situaties zijn verzeild, verduidelijkt dit boek de nieuwe verplichtingen.  
 
Vanuit zijn dagelijkse praktijkervaring en dienstverlening aan meer dan 7.000 vzw's kent de auteur als geen ander de behoeften van de vzw bestuurders. Hij bespreekt op een gestructureerde wijze de meest essentiële zaken rond de nieuwe vzw-boekhouding.  
 
Op diverse tekortkomingen in de wetgeving probeert de auteur een positief antwoord te geven en een oplossing te formuleren, zowel voor de vzw als voor de overheid die met de neergelegde stukken te maken krijgt.  

Auteurs:
Van Hecke R., Directeur VSDC en Lid Werkgr. Non-Profit binnen de Comm. Boekhoudk. Normen  
Vincke Jean-Pierre, Ere-Bedrijfsrevisor en Lid Werkgr. Non-Profit binnen de Comm. Boekhoudk. Normen  
 
Eerste druk: november 2004  
Tweede druk: februari 2005  
Derde druk: oktober 2005  
Vierde druk: november 2008

Prijs:
VSDC-leden: € 24 (incl BTW, excl Verzendingskosten)
Niet VSDC-leden: € 29 (incl BTW, excl Verzendingskosten)

Bestel 'Praktisch boekhouden voor kleine vzw's (4de druk - november 2008) Volledig herwerkte uitgave '
Meer boeken