Fiscaliteit

Wat onheilsprofeten en dito-adviseurs u ook mogen vertellen:

  • een vzw heeft wel fiscale verplichtingen
  • een vzw mag wel winst maken
  • een vzw kan een BTW-nummer nodig hebben
  • een vzw mag geen handelsregister hebben
     

Reeds jaar en dag pleit VSDC-fb voor meer fiscale controles in vzw's, maar dan op een eerlijke en ernstige manier en op voorwaarde dat de ambtenaar in kwestie ook duidelijk weet wat een vzw is. Ernstige controles vanwege de administratie zouden moeten leiden tot het opsporen van de gecamoufleerde ondernemingen en resulteren in het belonen van de echte vzw's die het nog goed willen doen. Maar al te vaak wordt heden ten dage vastgesteld dat er inderdaad meer controles komen op vzw's, maar dat in heel wat gevallen de administratie de 'weg van de minste weerstand' volgt. Meer en meer bijt men zich vast in prullen terwijl de onechte vzw's ongemoeid worden gelaten of waarop de ambtenarij geen kritiek uitoefent, ja zelfs... niet durft uitoefenen. Tegen dergelijke praktijken wil VSDC-fb te keer gaan en wil het ten allen prijze zijn leden beschermen.

Ook krijgen wij dagelijks te maken met gezegdes van vzw's: 'Ik heb gehoord dat...', 'Volgens mijn informatie blijkt dat...', het zijn zoveel gezegden van mensen die het zeer goed weten maar waar wij ons in veel gevallen toch ernstig vragen over stellen. Fiscaliteit in vzw's is meestal een kwestie van stiptheid inzake aangiften, bewijskracht in boekhouding en het kunnen aantonen dat de eventueel gerealiseerde winst opnieuw werd geïnvesteerd in de vzw en niet werd uitgekeerd aan de leden.

Wij kunnen iedereen geruststellen: Een vzw mag winst maken op voorwaarde dat de winst niet aan de leden wordt uitgekeerd. Op die winst wordt geen belasting geheven zoals dit voor de vennootschappen wel het geval is. Wel is het een feit dat wij niet kunnen ontkennen dat vzw's in sommige gevallen wel belast worden in de Vennootschapsbelasting, maar dit heeft dan meestal te maken met het duidelijk uitgesproken commercieel karakter van de vzw, of met het uitkeren van winst, of met een weinig bewijskrachtige boekhouding...

Hoe beter uw boekhouding is bijgehouden, hoe sterker uw vereniging staat bij controles en hoe netter uw stukken zijn bijgehouden, des te eenvoudiger zou de controle moeten verlopen. Op vlak van fiscaliteit kunnen onze leden terecht bij VSDC-fb voor de problemen inzake directe belastingen, BTW, jaarlijkse taks op de vzw's, taks op de niet-verblijfhouders, en alle taksen die heden ten dage nog niet bestaan maar die morgen kunnen worden ingevoerd door eventuele creatieve (?) ambtenaren of regeringsfunctionarissen...

Deze diensten worden aangeboden door de vzw VSDC-fb (ITAA nr. 50.816.579).