Neerleggingsplicht jaarrekening

Voor de meeste VZW's is het boekjaar reeds beëindigd. De Raad van Bestuur moet aldus binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering. Daarna dient de jaarrekening zo snel mogelijk te worden neergelegd, al naar gelang het geval:

1)Uw vereniging is een kleine VZW en de boekhouding is een kasboekhouding of enkelvoudige boekhouding
In dit geval moet U op de griffie van de ondernemingsrechtbank zowel het model B als het model C neerleggen. Deze modellen vindt u op onze website www.vsdc-fb.be onder de rubriek downloads, boekhouding, modellen kleine VZW's.

2) Uw vereniging is een kleine VZW en de boekhouding wordt gevoerd in "dubbel boekhouden" of "volledige boekhouding"
In dat geval moet de jaarrekening worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. De jaarrekening kan een jaarrekening  zijn zoals het geijkte model van de Nationale Bank of een ander model dat beter overeenstemt met de gevoerde boekhouding. Alhoewel het niet verplicht is, raden wij aan toch het geijkte model te gebruiken. Dit model vindt u op onze website, onder de rubriek downloads, boekhouding, modellen grote VZW's.
Elektronische neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank kan momenteel nog niet.

3) Uw vereniging is een grote VZW
Dit betekent dat uw boekhouding wordt gevoerd in het systeem van volledige boekhouding. De jaarrekening moet worden neergelegd op de Nationale Bank binnen de 30 dagen na goedkeuring ervan door de algemene vergadering. In dit geval is het wel verplicht om het geijkte model van de Nationale Bank te gebruiken.

Indien u het wenst, kunnen wij de jaarrekening voor uw VZW opmaken. Voor grote vzw's wordt de jaarrekening dan ook getest op de ingebouwde controles die door de Nationale Bank worden vereist.

Voor inlichtingen omtrent "uw jaarrekening" kan u ons bereiken op het nummer 056/41.03.68.