Prijslijst

Diensten waarvoor u op ons een beroep kan doen

  Euro
LIDMAATSCHAP (JAARLIJKSE BIJDRAGE)
VZW' s
115
PROFESSIONELEN (advocaten, accountants, notarissen,...)
300

In het lidmaatschap zijn begrepen:


· behartiging van de collectieve vzw-belangen bij de overheid

· een jaar lang gratis alle standaard-adviezen(*) die de non-profit sector aanbelangen en adviezen betreffende vrijwilligerswerk dit zowel telefonisch, schriftelijk of via een bezoek aan onze burelen.

(*)Standaard-advies is advies betreffende de frequently asked questions (FAQ) die terug te vinden zijn op deze website.

· 1 gratis nazicht van de statuten en gratis nazicht van alle teksten die neergelegd moeten worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank (o.a. statutenwijziging, akten betreffende de bestuurders & gemachtigden van de vzw, ontbindingsbesluit,...)

· VZW Review, het tijdschrift van VSDC vzw, dat vijf maal per jaar verschijnt in de maanden januari, maart, juni, september en november.

· Toegang tot de ledensite van VSDC vzw waarop alle artikels uit ons tijdschrift VZW-Review sinds 1/7/2003 te raadplegen zijn
· nieuwsflash met alle nieuwigheden inzake de vzw-materie binnen de 48 uur toegestuurd op uw persoonlijk e-mailadres
· 20% korting op de door het VSDC uitgebrachte boeken en publicaties
· 20% korting op de door het VSDC georganiseerde studiedagen, seminaries, congressen, colloquia, enz.
· gratis afspraak en begeleiding bij oprichting of andere problematieken


 

DIENSTEN TEGEN LIDVRIENDELIJKE PRIJS (Prijzen excl. BTW)

Juridische diensten

De noemer "externe diensten" vermelden we ter informatie en verwijst steeds naar de publicatiekosten die door u moeten worden betaald aan het Belgisch Staatblad per cheque of overschrijving

oprichting VZW

· opmaken statuten nieuwe vzw-wet 300
· opmaken uittreksel statuten BS 75
· opmaken ledenregister (max 15 leden)
· opmaken ledenregister (meer dan 15 leden)
75
offerte
· opmaken akten bestuurders (griffie en BS) 75
· opmaken akten gevolmachtigden (griffie en BS) 75
· prijs voordeelpakket 495
· opmaken akten dagelijkse bestuurders (griffie en BS) 75
· opmaken akten commissarissen (griffie en BS) 75
· externe diensten  

prijs publicatie oprichting

zie FAQ
aanpassing vzw aan nieuwe vzw-wet
· opmaken statuten nieuwe vzw-wet 300
· opmaken uittreksel statuten BS 75
· opmaken ledenregister (max 15 leden)
· opmaken ledenregister (meer dan 15 leden)
75
offerte
· opmaken akten bestuurders (griffie en BS) 75
· opmaken akten gevolmachtigden (griffie en BS) 75
· prijs voordeelpakket 495
· opmaken akten dagelijkse bestuurders (griffie en BS) 75
· opmaken akten commissarissen (griffie en BS) 75
· externe diensten  

prijs publicatie wijziging

zie FAQ
statutenwijziging
· opstellen statutenwijziging (griffie) 150
· opmaken uittreksel statuten BS 75
· coördinatie statuten 300
· externe diensten  

prijs publicatie wijziging

zie FAQ
zetelwijziging
opstellen zetelwijziging (griffie)
65
· opmaken uittreksel statuten BS 75
· coördinatie statuten 300
· externe diensten  

prijs publicatie wijziging

zie FAQ
bestuursorgaan
· opstellen akten (griffie) 75
· opmaken uittreksel BS 75
· externe diensten  

prijs publicatie wijziging

zie FAQ
gemachtigden
· opstellen akten (griffie) 75
· opmaken uittreksel BS 75
· externe diensten  

prijs publicatie wijziging

zie FAQ
dagelijkse bestuurders
· opstellen akten (griffie) 75
· opmaken uittreksel BS 75
· externe diensten  

prijs publicatie wijziging

zie FAQ
commissarissen
· opstellen akten (griffie) 75
· opmaken uittreksel BS 75
· externe diensten  

prijs publicatie wijziging

zie FAQ
ledenregister
· opstellen ledenregister (max 15 leden) 75
· opstellen ledenregister (meer dan 15 leden) offerte
   
   
UBO-register
· opmaak/aanpassen ubo-register 75
· jaarlijkse bevestiging ubo-register 45
ontbindingsbesluit
· opstellen ontbindingsbesluit (griffie) 200
· opmaken uittreksel BS 75
· externe diensten  

prijs publicatie wijziging

zie FAQ
niet-standaard-advies (consultancy)
· prijs per uur 100
· documentatie 15

· vertalen van statuten

(*) Standaard-advies is advies betreffende de frequently asked questions (FAQ) die terug te vinden zijn op onze website www.vsdc.be

 

offerte
loonadministratie en sociale wetgeving
· volledige verwerking van het loondossier:
vraag een offerte op maat van uw vzw via info@vsdc.be  
· opmaken fiscale fiches (per uur) 55 
· opzoekingswerk & research (per uur) 85 
· extra uit te voeren taken en berekeningen (per uur) 55 
· loonkostsimulatie (per uur)  85 
· opstellen arbeidsreglement 75
· opstellen arbeidsovereenkomst 20
· advies betreffende sociaalrechtelijke problemen van VZW's die niet
bij het sociaal bureau van VSDC vzw zijn aangesloten (per uur)
85 
   
VSDC-fb vzw
Neem zeker ook een kijkje op www.vsdc-fb.be. Dit is de website van VSDC-fb vzw (ITAA nr. 50.816.579) dat boekhoudkundige en fiscale diensten aanbiedt op maat van elke vzw.  
DIENSTEN OP VERPLAATSING BIJ DE VZW (Prijzen excl. BTW)
advies kan ook bij u ter plaatse gegeven worden
· min. 2 uur 100 per uur + 0,45 per kilometer

Deze nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari 2024, onder voorbehoud van wijzigingen.
Verenigingen die geen VSDC-lid zijn, kunnen geen beroep doen op onze diensten.