Boeken

Handboek werken met vrijwilligers - de wetgeving praktisch toegelicht
Praktijkboek VZW's en BTW - Derde editie
Praktisch boekhouden voor kleine vzw's (5de druk - april 2020) Volledig herwerkte uitgave
Ledenregister
La comptabilité pratique des petites ASBL
Vrijwilligersregister
De jaarrekening van een vereniging (stichting) doorgelicht
Vademecum voor de VZW