Handboek werken met vrijwilligers - de wetgeving praktisch toegelicht

Meer dan 1.000.000 mensen zetten zich in ons land vrijwillig en belangeloos in om van hun club of vereniging een plek te maken waar het aangenaam vertoeven is.

De beleidsmensen in de verenigingen verdienen dan ook de nodige ondersteuning in hun dagelijkse takenpakket. Ze moeten zich immers een weg zien te banen door een kluwen van verplichtingen,formaliteiten, verzekeringen, onkostenvergoedingen en nog zoveel meer. In de praktijk blijkt dat de regelgeving aanleiding geeft tot onduidelijkheden en interpretatieproblemen.

Het VSDC (Vlaams Studie- en Documentatiecentrumvoor vzw’s vzw) neemt vanaf september 2016 het auteurschap van het naslagwerk Werken met vrijwilligers,over en voorziet u via deze publicatie van de nodige juridische ondersteuning. Twee keer per jaar zult u een update met recente informatie ontvangen.

Printversie : 188 Euro - 150,40 Euro voor VSDC-leden

Digitale versie : 148 Euro - 118,40 Euro voor VSDC-leden

Print + digitaal : 248 Euro - 198,40 Euro voor VSDC-leden

 


Prijs:
VSDC-leden: € 150.4 (incl BTW, excl Verzendingskosten)
Niet VSDC-leden: € 188 (incl BTW, excl Verzendingskosten)

Bestel 'Handboek werken met vrijwilligers - de wetgeving praktisch toegelicht'
Meer boeken