De jaarrekening van een vereniging (stichting) doorgelicht

Onderwerp :
De financiële analyse en interpretatie van de financiële gegevens van een vereniging of stichting zijn fundamenteel verschillend van een commerciële vennootschap.

Een vennootschap heeft rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel een vermogensvoordeel te creëren voor de aandeelhouders of vennoten. De jaarrekening vormt een uitstekend middel om vast te stellen of dit doel werd bereikt.

Een vereniging of stichting daarentegen heeft een sociaal doel en mag in geen geval de verrijking van de leden of initiatiefnemers nastreven. Het is niet in een balans of resultatenrekening dat men vaststelt of het onbaatzuchtig doel werd bereikt; het doel van een zorginstelling (ziekenhuizen, rusthuizen, MPI'S, enz.) is de kwaliteit van de zorgverstrekking, het doel van een NGO bestaat erin hulp te bieden, het doel van een onderwijsinstelling, van een culturele vereniging, enz. is eveneens niet financieel, maar kwalitatief.

Bovendien zijn er beperkingen in de financiële verslaggeving van verenigingen; alles wat niet financieel meetbaar is, wordt op enkele uitzonderingen na niet opgenomen. Voorts zijn er tekortkomingen als gevolg van onvolmaaktheden van het rekeningenstelsel. Dat betekent niet dat de financiële verslaggeving van minder belang zou zijn. Anders dan bij vennootschappen, waar het geld het doel vormt, is in verenigingen en stichtingen het geld het middel om het doel te verwezenlijken.

Dit boek is uniek. Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld geven de auteurs de lezer een handleiding om de financiële cijfergegevens op een correcte manier te kunnen kaderen en te interpreteren, rekening houdend met de eigenheid van de vereniging of stichting. 

Auteurs :
Sandra Verbruggen en Jean Pierre Vincke


Prijs:
VSDC-leden: € 36.8 (incl BTW, excl Verzendingskosten)
Niet VSDC-leden: € 46 (incl BTW, excl Verzendingskosten)

Bestel 'De jaarrekening van een vereniging (stichting) doorgelicht'
Meer boeken