Boekhouding

De Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, regelt de te voeren boekhouding voor vzw's.

Vanuit een van oudsher bestaande misvatting is het woord 'boekhouding' synoniem van het woord 'taboe', want de fiscus zou wel eens kunnen controleren. VSDC-fb stelt duidelijk dat een vzw geen boekhouding hoeft te houden omwille van de fiscus, maar enkel omwille van zichzelf.

De boekhouding is op de eerste plaats een beleidsinstrument waarop de vereniging zich kan baseren om haar beleid te bepalen, om uit de boekhouding van voorgaande jaren conclusies te trekken naar de toekomst en om voor de schatbewaarder een degelijk bewijsinstrument te zijn dat alle ontvangsten en uitgaven correct zijn ingeboekt en om aan zijn collega's leden te kunnen bewijzen vanwaar alle ontvangsten komen en aan wie de uitgaven werden betaald...

Hoe degelijker de boekhouding, hoe degelijker de bewijskracht naar de vereniging zelf, maar ook naar eventueel derden die de boekhouding kunnen opvragen...

Voor alle vzw-bestuurders, die zich met de financiën inlaten, staat VSDC-fb dagelijks ten dienste om de nodige uitleg en informatie te geven die deze mensen van dienst kunnen zijn.

Om aan de wensen van de verenigingen tegemoet te komen, heeft VSDC-fb ook andere diensten en producten ontwikkeld:

  • In sommige gevallen kunnen wij als begeleiding de boekhouding doen voor vzw's. Hiertoe is het aangewezen dat zij met onze dienst een afspraak maken opdat wij alzo in de mogelijkheid worden gesteld hen een goede verwerking te garanderen.
  • Nochtans is het onze bedoeling om vzw's zoveel mogelijk te begeleiden en hen zoveel mogelijk hun boekhouding zelf te laten doen, maar samen met de vzw's de noodzakelijke controles uit te voeren.


Deze diensten worden aangeboden door de vzw VSDC-fb (ITAA nr. 50.816.579).