Jaarlijkse algemene vergadering

Iedere vzw moet binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering houden. Op deze jaarlijkse algemene vergadering moet de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar van de jaarrekening, ter goedkeuring worden voorgelegd. Op deze jaarlijkse algemene vergadering wordt ook beslist of er al dan niet kwijting aan de bestuurders kan verleend worden. VSDC vzw en VSDC-fb vzw bieden u de mogelijkheid om de opvolging van deze jaarlijkse verplichte algemene vergadering door ons te laten opvolgen.

Juridische opvolging

U wordt jaarlijks verwittigd van de verplichting tot uitnodigen van uw jaarlijkse algemene vergadering. Er wordt u tevens een uitnodiging voor de algemene vergadering toegestuurd. Prijs voor deze jaarlijkse administratie is 30 Euro, exclusief 21% BTW.

Boekhoudkundige opvolging

Na de goedkeuring van de rekeningen op de jaarlijkse algemene vergadering, moeten vzw's hun jaarrekening neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank of de Nationale Bank van België. VSDC-fb vraagt de nodige gegevens bij u op en stelt aan de hand daarvan de jaarrekening op, klaar voor neerlegging. Prijs voor deze jaarlijkse administratie is 110 Euro, exclusief 21% BTW.