Meer fiscale controles op vzw's!

Op de website van de federale overheidsdienst Financiën, www.minfin.fgov.be, kondigt de fiscus een aantal controleacties aan. Hieruit blijkt dat ook vzw's en sportclubs op het ‘verlanglijstje' van de fiscus staan.

 

Concreet betekent dit dat vzw's zich, nog meer dan anders, in 2012 aan een gerichte controle mogen verwachten. Het gaat o.a. over sport-vzw's en vzw's die wellicht aan de vennootschapsbelasting onderworpen moeten worden. In dit laatste geval wordt onderzocht of het vzw-statuut niet misbruikt wordt voor het louter voeren van handelsactiviteiten.

 

Om voorbereid te zijn op dergelijke controle kunt u alvast stilstaan bij volgende zaken :

 

  • Ben ik wel zeker dat mijn vzw niet BTW-plichtig is?
  • Heb ik voor alle uitgaven van de vzw de nodige bewijsstukken?
  • Houdt mijn vzw zich aan de maximum bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers en kan ik deze bewijzen aan de hand van nominatieve lijsten?
  • Wat met andere vergoedingen? Worden indien nodig fiscale fiches opgemaakt?
  • Wat met privé-gebruik van auto, GSM, computer en andere zaken die eigendom zijn van de vzw?
  • Houdt de vzw zich werkelijk bezig met de realisatie van de ideële doelstelling zoals deze vermeld is in de statuten?
  • Dient mijn vzw jaarlijks een correcte aangifte in de rechtspersonenbelasting in?
  • ....

 

Dit is slechts een greep uit de vele zaken die de fiscus kan controleren. Indien u hieromtrent meer informatie wenst, neem dan contact op met de medewerkers van de vzw VSDC-fb op het nummer 056/41.03.68 of neem een kijkje op de website www.vsdc-fb.be, onder de rubriek 'diensten'.