Bedragen forfaitaire onkostenvergoeding 2013

Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers : nieuwe bedragen voor 2013

 

Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding dat aan vrijwilligers mag toegekend worden, is voor 2013 vastgelegd op:

 

32,71 euro per dag

1.308,38 euro per jaar

 

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

 

Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars : nieuwe bedragen voor 2013

 

Sinds 1 juli 2004 kunnen kunstenaars die voor hun artistieke prestaties of werken slechts een kleine vergoeding ontvangen gebruik maken van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. Deze regeling is vrij van sociale zekerheid en belastingen, mits een aantal voorwaarden worden nageleefd.

 

Voor het jaar 2013 gelden volgende geïndexeerde bedragen:

 

maximum 120,90 euro per dag

maximum 2.417,96 euro per jaar

 

Let op : Bovenvermelde bedragen zijn nog niet officieel bevestigd. Van zodra deze bedragen gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, verwittigen wij onze leden hiervan via nieuwsflash.


Bezoek onze website