BTW aftrek bedrijfswagens en andere bedrijfsmiddelen

Door een wijziging in 2011 aan het BTW-Wetboek is de BTW-aftrek op bedrijfsmiddelen die ook privé gebruikt worden beperkt. Behalve voor onroerende goederen, was de toepassing van de nieuwe regels voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen helemaal niet duidelijk. De uitvoering werd tijdelijk opgeschort.

 

Vanaf 1/1/2013 is er echter geen ontkomen meer aan. De BTW-aftrek op bedrijfsmiddelen moet beperkt worden tot het beroepsmatig gebruik. Deze beperking geldt niet enkel voor de aankoop, maar ook voor andere kosten die te maken hebben met het bedrijfsmiddel, zoals bv. brandstof, onderhoud, herstellingen, enz.

 

Voor 2012 kunnen BTW-plichtigen voor de roerende bedrijfsmiddelen nog kiezen voor de oude regeling, vb. 50 % BTW-aftrekbeperking voor bedrijfswagens.

 

Vanaf 1/1/2013 moet voor bedrijfswagens die zowel voor beroeps- als privédoeleinden worden gebruikt en zonder vergoeding voor het privégebruik ter beschikking worden gesteld, het privégebruik in principe worden bepaald op grond van het werkelijk aantal gereden privékilometers en wordt er geen BTW meer geheven op het voordeel alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van de bedrijfswagens.

 

De vzw's zullen vanaf 1/1/2013 kunnen kiezen uit 3 methoden om het privégebruik en de BTW-aftrek van gemengd gebruikte bedrijfswagens te bepalen.

 

•1.     De eerste methode houdt in dat de vzw via manuele invoer of op een geautomatiseerde wijze een rittenadministratie bijhoudt.

•2.     Bij een tweede methode wordt het percentage privégebruik als volgt berekend:

Afstand woon-werk x 2 (heen/ terug) x 200 (werkdagen per jaar) + 6000 (extra privéverkeer)/

Totaal aantal gereden kilometers

Ten belope van deze uitkomst kan de BTW dus niet worden afgetrokken.

•3.     De derde methode voorziet een algemeen forfait voor vzw's die beschikken over minimaal 4 vervoermiddelen. Het beroepsgebruik wordt hier forfaitair vastgelegd op 35%.

 

Indien u kiest voor optie 1 of optie 2, zult u de kilometerstand van uw bedrijfswagen op 1/1/2013 moeten noteren!!!

In optie 2 is het totaal aantal gereden kilometers het verschil tussen de kilometerstand op 1/1/2013 en de kilometerstand op 31/12/2013.

 

Voor bedrijfswagens wordt de BTW-aftrek echter nog altijd beperkt tot 50 %. Zelfs indien u via bovenvermelde berekening een percentage privé-gebruik uitkomt dat lager is dan 50 % en dus bewezen is dat het beroepsgebruik hoger is dan 50 %,  mag nooit meer dan 50 % van de betaalde BTW op wagens afgetrokken worden.

 

Gedurende het lopende jaar kan het totale werkelijke privégebruik alleen worden geschat. Het echte werkelijke gebruik kan maar begin van het volgende jaar worden vastgesteld. De oorspronkelijke BTW-aftrek zal dan moeten worden herzien.

 

Ook voor de andere roerende goederen (GSM's, laptops, enz. ) moet de verhouding tussen privégebruik en beroepsgebruik worden vastgelegd. Het addendum voorziet hiervoor een algemeen forfaitair beroepsgebruik van 75% zodat 25% van de BTW niet kan worden gerecupereerd. U bent niet verplicht om dit forfait toe te passen.

 

Indien er reeds een betaling voor privé-gebruik aanwezig is dan zijn er andere regels van toepassing. Deze worden in de VZW-Review van maart 2013 verder toegelicht.

 

Bron : beslissing nr. E.T. 119.650/3 van 11 december 2012