Wijziging KB 19/12/2003 betreffende de boekhouding van grote vzw's

In het Belgisch Staatsblad van vandaag 31/01/2013 verscheen het K.B. van 18/12/2012 tot wijziging van het K.B. van 19/12/2003. Dit K.B. van 2003 regelt de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van grote vzw's, internationale vzw's en stichtingen.

 

Het betreft vooral boekhoudtechnishe aanpassingen, aanpassingen aan de terminologie internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen en aanpassingen om het K.B. van 19/12/2003 in overeenstemming te brengen met wijzigingen die er geweest zijn aan het Wetboek van vennootschappen.

 

De volledige tekst van het K.B. van 18/12/2012 kunt u vinden op deze website onder de rubriek downloads, VZW-Wetgeving, Koninklijke Besluiten.