Wijziging artikel 4 vzw-wet komt er niet!

Via vorige nieuwsberichten, brachten wij u op de hoogte van de geplande wijziging van de vzw-wet. Deze zou o.a. inhouden dat het huishoudelijk reglement voortaan zou moeten goedgekeurd worden door de algemene vergadering. VSDC vzw deed het nodige om dit wetsontwerp tegen te houden omdat dit voor vele vzw's een statutenwijziging zou inhouden. Dit wetsontwerp werd uiteindelijk door de Senaat geëvoceerd. Hierdoor moest dit wetsontwerp behandeld worden door de Senaat. Dit gebeurde gisteren (23 april) in de Commissie Financiën en Economische Aangelegenheden van de Senaat. Het resultaat hiervan is positief! De voorgestelde wijziging van art. 4 van de vzw-wet, wat inhield dat het goedkeuren van het huishoudelijk reglement een verplichte bevoegdheid van de algemene vergadering zou worden, komt er niet.

 

De voorgestelde wijziging van art. 5 van de vzw-wet blijft wel behouden. Alhoewel deze wijziging niet echt doeltreffend is, houdt ze geen concrete nadelige gevolgen in voor vzw's. Dus hiermee valt te leven.

 

De gewijzigde versie van de wetswijziging wordt, na stemming in de plenaire vergadering van de Senaat, opnieuw doorgestuurd naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor verdere behandeling.

 

Zoals gewoonlijk blijft VSDC vzw dit verder opvolgen.