Drempel vrijstelling BTW-plicht wordt (voorlopig) niet opgetrokken.

In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen wordt de drempel tot vrijstelling van BTW voor kleine vzw's voorlopig niet opgetrokken van 5.580 Euro tot 25.000 Euro. Eind maart werd aangekondigd dat deze verhoging zou ingaan per 1 juli 2013. Echter is men nu op zijn stappen teruggekeerd. In de Kamercommissie Financiën van 17/04/2013 werd gesteld dat deze verhoging er ten vroegste zou komen met ingang van 1 januari 2014.

 

Wordt vervolgd!