Bedragen forfaitaire onkostenvergoedingen 2014

 

Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers : bedragen voor 2014

 

Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding dat aan vrijwilligers mag toegekend worden, is voor 2014 ongewijzigd gebleven. Net als in 2013 gelden volgende bedragen :

 

32,71 euro per dag

1.308,38 euro per jaar

 

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

 

Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars : nieuwe bedragen voor 2014

 

Sinds 1 juli 2004 kunnen kunstenaars die voor hun artistieke prestaties of werken slechts een kleine vergoeding ontvangen gebruik maken van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. Deze regeling is vrij van sociale zekerheid en belastingen, mits een aantal voorwaarden worden nageleefd. Voor het jaar 2014 gelden volgende geïndexeerde bedragen:

 

maximum 122,21 euro per dag

maximum 2.444,21 euro per jaar

 

Meer informatie omtrent de modaliteiten voor toekenning van bovenvermelde vergoedingen kunt u vinden op onze website www.vsdc.be onder de rubriek FAQ, vragen i.v.m. sociaal recht.