Aanpassing kilometervergoeding met ingang van 1/7/2014

De werkgever kan de werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Dit tarief is ook van toepassing voor vrijwilligers (maar ook bestuurders) die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw. Wanneer u als vereniging beslist om een dergelijke vergoeding toe te kennen, moet de betrokkene een kilometerstaat opmaken die dan in de boekhouding wordt bijgehouden. Hierbij moeten we opmerken dat het om een maximumbedrag gaat. U kunt dus steeds minder vergoeding toekennen, maar niet meer.

 

In combinatie met de forfaitaire onkostenvergoeding kunnen maximaal 2000 kilometer verplaatsingen terugbetaald worden.

 

In beide systemen (forfaitaire onkostenvergoeding en terugbetaling van werkelijk gemaakte onkosten) komen zowel de verplaatsingen tussen de woonplaats van de vrijwilliger en de vzw als de verplaatsingen naar vergaderingen, wedstrijden op verplaatsing, ... in aanmerking voor een verplaatsingsvergoeding. Kortom, alle verplaatsingen die de vrijwilliger in het kader van het vrijwilligerswerk maakt, kunnen terugbetaald worden.

 

Sinds juli 2005 gebeurt de jaarlijkse aanpassing van de kilometervergoeding automatisch door een koppeling aan het algemene indexcijfer der consumptieprijzen. Het bedrag van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 wordt officieel vastgesteld op 0,3468 euro/kilometer.  

 

Werkgevers die bij ons centrum zijn aangesloten voor de loonadministratie en die voor de loonberekening graag een verhoging van de kilometervergoeding willen toepassen, worden vriendelijk verzocht om ons dat schriftelijk (of per mail of fax) te laten weten.