Bijkomende versoepeling geregistreerd kassasysteem

In zijn beslissing nr. E.T. 127.735 van 02/03/2015 heeft de fiscus voorzien in een bijkomende tolerantie inzake het gebruik van het geregistreerd kassasysteem voor de gevallen waarin de BTW-plichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht dit niet doet met eigen middelen, maar nagenoeg volledig een beroep doet op een onderaannemer. Enige voorwaarde hierbij is dat de onderaannemer voor de restaurant- en cateringdiensten een ticket van een geregistreerd kassasysteem moet uitreiken.

Een vzw die voor het verschaffen van maaltijden beroep doet op een traiteur en voor deze diensten van de traiteur een ticket van een geregistreerd kassasysteem ontvangt, moet zelf geen geregistreerd kassasysteem aanschaffen. Wel blijft de verplichting tot het uitreiken van btw-bonnetjes voor het verbruik ter plaatse van maaltijden en de daarbij horende dranken.

Het vormt hierbij geen probleem dat de vzw zijn eigen infrastructuur (tafels, borden, glazen, …) ter beschikking stelt of zelfs met eigen personeel of vrijwilligers voor de bediening aan tafel zorgt. Om van deze ontheffing te kunnen genieten mag de vzw echter niet helpen bij het bereiden van de maaltijden, noch instaan voor de aankoop van het voedsel.