Indieningstermijn aangifte rechtspersonenbelasting verlengd

Indieningstermijn elektronische aangifte rechtspersonenbelasting verlengd tot 7/10/2015

 

Door vertragingen in Biztax, is de indieningstermijn voor de aangiften rechtspersonenbelasting, die normaal liep tot 30/09/2015, verlengd t.e.m. 7/10/2015.

 

Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) zijn vzw’s verplicht hun aangifte in de rechtspersonen-belasting elektronisch in te dienen.  De elektronische aangiftes zijn al beschikbaar op de website biztax.be. De aangiftes moeten ingediend worden vóór 30/09/2015 (nu verlengd tot 7/10/2015!).

 

Elektronische indiening moet gebeuren via de website www.biztax.be waar u alle informatie vindt. Om de aangifte elektronisch te kunnen indienen, kunt u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart.

 

Bij het opstarten van de toepassing moet u door in de kolom links te klikken op ‘mijn aangiften’ zoeken naar de aangifte van uw vzw. Dit kan door het ondernemingsnummer van de vzw in te vullen, bij aanslagjaar ‘2015’ aan te klikken en bij het veld aangifte te kiezen voor ‘RPB’. Indien er geen aangifte gevonden wordt, dan moet u de aangifte aanmaken. Pas op : bij het vak aangifte staat standaard 'VenB' aangeduid; vergeet dit zeker niet te veranderen naar 'RPB'!

 

De aangifte bestaat uit drie tabbladen : ID, 276.5.A en 276.5.B. Op het tabblad ‘ID’ moet u de identificatie-gegevens van de vzw en de contactpersoon invullen.

 

Het tabblad ‘276.5.A’ is de aangifte zelf en daar moeten de vakken die voor uw vzw van toepassing zijn ingevuld worden. Belastbare inkomsten (zoals bijvoorbeeld bepaalde onroerende inkomsten, meerwaarden op onroerende goederen, roerende inkomsten, ...) moeten in de respectievelijke vakken op de aangifte vermeld worden. In het vak ‘autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard’ moet een vzw die één of meerdere wagens aan personeelsleden of bestuurders of vrijwilligers ter beschikking stelt voor (eveneens) privé gebruik een bedrag gelijk aan 17% van het belastbare voordeel van alle aard invullen. Dit geldt voor de bedrijfswagens die sinds 1/1/2012 ter beschikking werden gesteld.

 

Onder het tabblad ‘276.5.B’ moeten de diverse bescheiden en opgaven toegevoegd worden. Bij de rubriek ‘jaarrekening’ voegt u de gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven + de staat van het vermogen toe of (indien gewerkt wordt in een systeem van volledige boekhouding) de balans en resultatenrekening zoals die door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd werd. Het is niet aan te raden het boekhoudkundig model B + C (dat moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel) toe te voegen omdat deze documenten te weinig informatie bevatten.

 

Nadat alle tabbladen vervolledigd zijn kan de aangifte elektronisch getekend en ingediend worden.

 

Bij vragen omtrent het indienen van de aangifte en de dienstverlening die wij hierbij aanbieden, aarzel dan niet om ons te contacteren.