Grens BTW-vrijstelling voor kleine vzw's opgetrokken naar 25.000 Euro

Op 24/12/2015 werd het Koninklijk besluit van 18/12/2015 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 6/12/2015 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding wordt bepaald op 1/1/2016. Dit betekent dat vanaf 1/1/2016  de drempel voor toepassing van de BTW-vrijstellingsregeling opgetrokken wordt naar 25.000 Euro.

 

VZW’s die in 2015 de omzetdrempel van 25.000 Euro niet hebben overschreden, kunnen opteren voor de vrijstellingsregeling met ingang van 1/1/2016. Indien u dit wenst, dan moet u vóór 15/12/2015 een verklaring richten aan uw BTW-controlekantoor via een vastgelegd formulier (klik op deze link : http://www.vsdc-fb.be//Repository/Downloads/formulier-vrijstellingsregeling2016.pdf).

 

Indien u deze verklaring niet indient, dan zal uw vzw vanaf 1/07/2016 automatisch onderworpen worden aan de vrijstellingsregeling. Wilt u dit liever niet, dan moet u vóór 1/06/2016 melden aan uw BTW-controlekantoor dat u verder wenst te werken met BTW en dat u verder BTW-aangiftes zal indienen.

 

Er mag niet uit het oog verloren worden dat opteren voor de vrijstellingsregeling niet enkel inhoudt dat er geen BTW meer moet aangerekend worden en dat er geen BTW-aangiftes meer moeten gedaan worden. Het nadeel hiervan is dat er ook geen BTW meer in aftrek kan genomen worden. Er zal ook een herziening van de afgetrokken BTW op bedrijfsmiddelen moeten gebeuren. In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om niet te opteren voor de vrijstellingsregeling. Aarzel niet ons te contacteren indien u twijfelt bij de te maken keuze.

 

Opteren voor de vrijstellingsregeling houdt niet in dat u van alle BTW-formaliteiten vrijgesteld bent. Volgende verplichtingen moeten gerespecteerd blijven :

 

·         BTW-nummer hebben, maar opteren voor de vrijstellingsregeling

·         Vóór 31 maart van elk jaar een klantenlisting indienen

·         In voorkomend geval een intracommunautaire BTW-aangifte indienen

·         In voorkomend geval een bijzondere BTW-aangifte indienen

 

Vzw’s die in het verleden al opteerden voor de vrijstellingsregeling omdat de omzetdrempel niet meer was dan 15.000 Euro moeten nu niets speciaal doen. Uiteraard moeten zij zich verder blijven houden aan de jaarlijkse verplichtingen.