Verlenging indieningstermijn rechtspersonenbelasting 2016

Door vertragingen in de toepassing Biztax, is de indieningstermijn voor de aangiften, die normaal liep tot 28 september 2016, verlengd tot en met 5 oktober 2016.