Fietsvergoeding vrijwilligers : toch geen 0,23 euro?!

In ons tijdschrift vzw review nr. 180 kon u lezen dat de fietsvergoeding voor vrijwilligers gestegen is naar 0,23 euro per kilometer. Via deze flash dienen wij dit te nuanceren: op dit ogenblik werkt men aan een wettelijke basis voor de verhoging van de fietsvergoeding, maar op heden is deze nog niet voorhanden. Het bedrag van 0,20 euro blijft voorlopig overeind.

 

VSDC vzw was al eerder van mening dat de fietsvergoeding niet automatisch kon stijgen ten gevolge van de stijging van de fietsvergoeding voor federale ambtenaren. Zowel vanuit het kabinet Peeters (minister van Werk) en vanuit de FOD Financiën werd ons echter schriftelijk bevestigd dat de stijging kon toegepast worden.

 

Ook op verschillende websites is sprake van het verhoogde bedrag met ingang van september 2017. In 2017 werd er inderdaad een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waaruit de stijging van de kilometervergoeding bleek voor federale ambtenaren. Dit nieuwe koninklijk besluit heeft echter geen enkele link met het koninklijk besluit waarnaar verwezen wordt door de vrijwilligerswetgeving en dat de vergoeding voor vrijwilligers bepaalt.

 

Om de stijging door te trekken naar de vrijwilligers, dient naar onze mening dit laatste KB of de vrijwilligerswet zelf aangepast te worden. Ook de fiscale circulaire betreffende de kostenvergoedingen voor vrijwilligers moet aangepast worden. Tot op heden is dit nog niet gebeurd.

 

Intussen keert ook de fiscus op zijn stappen terug. Wij contacteerden tevens de minister van sociale zaken en de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Daar werd ons eerder standpunt bevestigd: er is nog geen wettelijke basis voor een stijging van de fietsvergoeding.

 

Uiteraard zou een stijging van het bedrag per kilometer voor de vele vrijwilligers in ons land een goede zaak zijn. VSDC vzw nam daarom contact op met de bevoegde kabinetten en overheidsinstanties om duidelijkheid te vragen over de vermeende stijging van het bedrag.

 

Vanuit het kabinet van de minister van sociale zaken werd ons concreet meegedeeld dat er werk gemaakt wordt van een wijziging van de vrijwilligerswetgeving. We hebben er dus alle vertrouwen in dat de stijging van de fietsvergoeding er wel degelijk aankomt op korte termijn.

 

In afwachting geldt op vandaag echter het bedrag van 0,20 euro per kilometer. VSDC vzw raadt u aan nog geen gebruik te maken van het verhoogde bedrag van 0,23 euro per kilometer. Kent u meer toe, dan loopt u het risico bij een controle belast te worden op het volledige bedrag!

 

Uiteraard volgen wij dit verder voor u op.