Aangifte rechtspersonenblasting 2018

Ook dit jaar (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) zijn vzw’s verplicht hun aangifte in de rechtspersonenbelasting elektronisch in te dienen. De elektronische aangiftes zijn al beschikbaar op de website biztax.be. De aangiftes moeten in de meeste gevallen ingediend worden vóór 27/09/2018. Vzw’s zullen hiervan waarschijnlijk niet meer schriftelijk verwittigd worden. U wacht dus best niet langer en dient de aangifte zo snel mogelijk in.

Elektronische indiening moet gebeuren via de website www.biztax.be waar u alle informatie vindt.

Na het kiezen van uw taal, kunt u zich in de rechterkolom aanmelden in biztax. Om de aangifte elektronisch te kunnen indienen, kunt u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart (eID).

Bij het opstarten van de toepassing moet u door in de kolom links te klikken op ‘mijn aangiften’ zoeken naar de aangifte van uw vzw. Dit kan door het ondernemingsnummer van de vzw in te vullen, bij aanslagjaar ‘2018' aan te klikken, de begin- en einddatum van het belastbaar tijdperk in te vullen en bij het veld aangifte te kiezen voor ‘RPB’. Indien er bij het klikken op de knop ‘zoeken aangiften’ geen aangifte gevonden wordt, dan moet u de aangifte aanmaken door te klikken op ‘andere aangifte aanmaken’. Pas op : bij het vak aangifte staat standaard 'VenB' aangeduid; vergeet dit zeker niet te veranderen naar 'RPB'!

De aangifte bestaat uit drie tabbladen : ID, 276.5.A en 276.5.B. Op het tabblad ‘ID’ moet u de identificatie-gegevens van de vzw en de contactpersoon invullen.

Het tabblad ‘276.5.A’ is de aangifte zelf en daar moeten de vakken die voor uw vzw van toepassing zijn ingevuld worden. Belastbare inkomsten (zoals bijvoorbeeld bepaalde onroerende inkomsten, meerwaarden op onroerende goederen, roerende inkomsten, ...) moeten in de respectievelijke vakken op de aangifte vermeld worden. In het vak ‘autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard’ moet een vzw die één of meerdere wagens aan personeelsleden of bestuurders of vrijwilligers ter beschikking stelt voor (eveneens) privé gebruik een bedrag gelijk aan 17% van het belastbare voordeel van alle aard invullen. Dit percentage wordt per 1/1/2017 opgetrokken naar 40% indien de vzw eveneens geheel of gedeeltelijk de brandstofkosten vergoedt. Bovendien mag de eigen bijdrage niet langer in mindering gebracht worden van het voordeel alle aard. (meer info vzw-review nr. 181 - juni 2018)

Onder het tabblad ‘276.5.B’ moeten de diverse bescheiden en opgaven toegevoegd worden. Bij de rubriek ‘jaarrekening’ voegt u de gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven + de staat van het vermogen toe of (indien gewerkt wordt in een systeem van volledige boekhouding) de balans en resultatenrekening zoals die door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd werd. Het is niet aan te raden het boekhoudkundig model B + C (dat moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel) toe te voegen omdat deze documenten te weinig informatie bevatten.

Nadat alle tabbladen vervolledigd zijn kan de aangifte elektronisch getekend en ingediend worden.

Bij vragen omtrent het indienen van de aangifte en de dienstverlening die wij hierbij aanbieden, aarzel dan niet om ons te contacteren.