Kostenvergoeding vrijwilligers : indexering bedragen + verhoging plafond voor bepaalde sectoren

De maximum bedragen van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag uitgekeerd worden zijn geïndexeerd. Voor 2019 gelden volgende bedragen :

Max. 34,71 euro/dag

Max. 1.388,40 euro/jaar

Deze grenzen gelden cumulatief en per vrijwilliger.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers die binnen één van volgende categorieën vallen, genieten van een verhoogde forfaitaire jaarvergoeding:

- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;

- de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;

- het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Zij kunnen jaarlijks tot 1.821.10 euro (niet-geïndexeerd) ontvangen. Gekoppeld aan de spilindex komt dit voor 2019 neer op 2.549,90 euro per jaar.

Let wel : het maximum dagbedrag wordt niet opgetrokken!

De verhoging van het jaarplafond is niet mogelijk voor vrijwilligers die een sociale zekerheidsuitkering of een sociale bijstandsuitkering ontvangen.

Een vrijwilliger kan evenmin genieten van het verhoogde plafond indien hij voor dezelfde organisatie tegelijkertijd vrijwilliger en verenigingswerker is. De wet op het verenigingswerk sluit echter sowieso uit dat iemand tijdens de periode van verenigingswerk de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk kan ontvangen.