Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV): stand van zaken

Voorgaande jaren werd heel wat voorbereidend werk gedaan voor het nieuwe verenigingsrecht, dat geïntegreerd wordt in een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Voorafgaand aan de val van de regering werd de datum van 1 mei 2019 vooruitgeschoven als datum van inwerkingtreding van het wetboek.

Vzw’s die opgericht worden vanaf 1 mei 2019, moeten voldoen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek. Op verenigingen zonder winstoogmerk die bestaan op 1 mei 2019 is het nieuwe wetboek voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020. Deze vzw’s kunnen per 1 mei 2019 reeds nieuwe statuten aannemen, wat ook wenselijk is.  

Halverwege december 2018 werd het wetsontwerp in tweede lezing goedgekeurd door de Commissie voor Handels- en Economisch Recht. Op 18 december 2018 werd het ontwerp vervolgens behandeld op de plenaire vergadering van de Kamer.

Tijdens deze plenaire zitting  werden door de oppositiepartijen amendementen ingediend en werd gevraagd om een advies hierover te vragen aan de Raad van State. Op die dag is de regering gevallen. Enkele dagen later ging de regering in ‘lopende zaken’.

De raadgever van het kabinet van de Minister van Justitie heeft ons intussen bevestigd dat de verdere parlementaire behandeling van het wetsontwerp onder de ‘lopende zaken’ valt.

Na het advies van de Raad van State, dat wordt verwacht tegen eind januari, zal het ontwerp opnieuw worden geagendeerd.

Tot nader order blijft de datum van inwerkingtreding dus voorzien op 1 mei 2019. Uiteraard volgen wij dit verder van dichtbij op.