Publicatiekosten: nieuwe tarieven vanaf 1 maart 2019

De jaarlijkse aanpassing van de publicatiekosten gebeurt niet langer met ingang van 1 januari, maar wel met ingang van 1 maart.

 

Met ingang van 1 maart 2019 zijn dit de tarieven:

 

Oprichting vzw:

 

- Op papier via de griffie: 196,14 euro

- Elektronisch: 141,69 euro

 

Aanpassing vzw:

 

- Op papier via de griffie: 132,98 euro

 

De bedragen zijn inclusief btw.

 

Bron: Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, B.S. 14 februari 2019.