Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van kracht op 1 mei 2019

In de plenaire vergadering van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers van 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd.

Hiermee is de derde pijler van de hervormingen met toepassing op vennootschappen en verenigingen aan de beurt, na de hervorming van het insolventierecht en het ondernemingsrecht in 2018.

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe wetboek in werking.

Vzw’s die oprichten vanaf 1 mei 2019 dienen zich meteen te conformeren aan dit nieuwe wetboek. Voor bestaande vzw's moeten de richtlijnen van het nieuwe wetboek uiterlijk toegepast worden op 1 januari 2020, zelfs al zijn de statuten nog niet aangepast.

Bestaande vzw’s moeten hun statuten uiterlijk op 1 januari 2024, maar verplicht naar aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging, met de bepalingen van het nieuwe wetboek in overeenstemming brengen.

In ons tijdschrift VZW-Review nr. 185 van maart 2019 gaan we dieper in op de veranderingen die dit wetboek voor vzw’s met zich meebrengt. In deze bijdrage zullen VSDC-leden ook richtlijnen terugvinden met betrekking tot het aanpassen van de statuten aan dit nieuwe wetboek.  Deze dienstverlening wordt uiteraard ook aangeboden vanuit de juridische dienst.