Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: publicatie in het Belgisch Staatsblad

Op 4 april 2019 werd de langverwachte wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)).

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe wetboek in werking.

Vzw’s die oprichten vanaf 1 mei 2019 moeten voldoen aan de regels uit dit wetboek.

Op bestaande vzw's is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020. 

Vzw's kunnen evenwel beslissen, via een statutenwijziging, om de bepalingen van het wetboek reeds toe te passen vanaf 1 mei 2019. 

Vzw's moeten hun statuten in overeenstemming brengen met het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van het WVV in overeenstemming worden gebracht. 

Reeds heel wat van onze leden hebben ingetekend op de dienstverlening om de statuten aan te passen. Deze dienstverlening wordt nu opgestart. 

Wenst u op onze adviezen of diensten een beroep te doen om de statuten aan te passen, aarzel dan niet om ons te contacteren!