In primeur: de gecoördineerde nieuwe VZW-wetgeving

Op 1/5/2019 treedt het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking (WVV). Het verenigingsrecht wordt geïmplementeerd in dit WVV en brengt heel wat wijzigingen voor vzw's met zich mee.

De nieuwe wettelijke regels die van toepassing zijn op VZW’s, zijn verspreid in het WVV opgenomen. Dit maakt het er voor de bestuurders van een VZW niet eenvoudig op om na te gaan waar de nieuwe wettelijke regels zich bevinden.

Om die reden heeft VSDC vzw een handige coördinatie van de regels opgemaakt waaraan VZW’s onderworpen zijn, kortweg: een gecoördineerde VZW-wetgeving.

Wij hopen dat u op die manier vlot uw weg vindt in de nieuwe VZW-wetgeving.

Aangesloten vzw's kunnen ons uiteraard contacteren voor advies en begeleiding. 

U vindt de coördinatie hier terug:

Uit het WVV: de gecoördineerde VZW-wetgeving