Verenigingswerk - onbelast bijverdienen: maxima 2020

Het verenigingswerk is een statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk, waardoor een particulier onbelast kan worden vergoed voor het uitvoeren van bepaalde taken (onder andere) in verenigingen. De toegelaten lijst van activiteiten vindt u op www.bijklussen.be.

 

Het verenigingswerk is een onderdeel van het zogeheten ‘bijklussen’. Er zijn drie pijlers:

- Deelplatformen: dit omvat de activiteit die particulieren verrichten voor door de overheid erkende deelplatformen.

- Diensten van particulieren aan particulieren.

- Diensten van particulieren aan verenigingen (verenigingswerk).

 

De vergoedingen binnen deze drie pijlers samen mogen niet meer dan een bepaald bedrag per jaar overschrijden. In 2020 wordt dit maximum vastgelegd op 6.340 euro per jaar.

 

De inkomsten uit het verenigingswerk én de diensten tussen particulieren zijn beperkt tot een bepaald bedrag per maand. Voor 2020 bedraagt dit maximum 528,33 euro per maand.

 

Voor activiteiten die met sport te maken hebben, is er een uitzondering: daar ligt de maandgrens op 1.056,66 euro per maand. De jaarlimiet blijft wel dezelfde.

 

Het gaat om volgende sportactiviteiten:

- Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt

- Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

 

De bedragen zijn dus gestegen in vergelijking met 2019.

 

Verenigingswerk mag uitgeoefend worden door:

- Werknemers met minstens een 4/5e tewerkstelling.

- Zelfstandigen in hoofdberoep.

- Gepensioneerden.