Corona: uitstellen evenementen en (algemene) vergaderingen

Het coronavirus heeft een zeer grote maatschappelijke impact en uiteraard geldt dit ook voor het verenigingsleven. Teneinde de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan, moeten de gebruikelijke en geplande activiteiten tot 3 april geannuleerd worden.

De komende dagen en weken staan er in het verenigingsleven heel wat algemene vergaderingen op het programma. Ook deze moeten geannuleerd worden.

Indien de statuten het niet verbieden en indien het binnen uw vereniging technisch gezien mogelijk is, kan u ervoor kiezen om ‘niet-fysiek’ te vergaderen. Dit betekent vergaderen via video-, telefoon- of mailconferentie. Dit is ook perfect mogelijk voor de vergaderingen van het bestuursorgaan. Wij raden u aan om het nodige te doen om op die manier geldig te vergaderen. 

Indien het technisch gezien niet mogelijk is of indien de leden niet op deze wijze kunnen vergaderen, stel dan de algemene vergadering voor onbepaalde duur uit. Doe wel het nodige om zo snel mogelijk een algemene vergadering te organiseren, van zodra dat weer is toegelaten. 

Het uitstellen van activiteiten roept de nodige vragen op: Wat als uw evenement in het water valt en uw vzw reeds een voorschot betaalde? Heeft uw vzw recht op een schadevergoeding als de locatie waar uw evenement doorging de deuren sluit? Moet u inschrijvingsgelden terugbetalen aan uw leden/klanten en dergelijke meer?

Hoewel elke situatie natuurlijk geval per geval moet bekeken worden, heeft het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor de socio-culturele sector deze veel gestelde vragen en antwoorden gebundeld:

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/faq-covid-19.pdf

Volg intussen de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid goed op en organiseer pas opnieuw activiteiten of een algemene vergadering wanneer de gezondheidsrichtlijnen dit toelaten.