Corona: wettelijke oplossing uitstel algemene vergadering

Omwille van het coronavirus dreigt de organisatie van de jaarlijkse algemene vergadering bij veel verenigingen in het honderd te lopen.

Eerder hebben wij al meegedeeld dat deze algemene vergaderingen ook ‘niet-fysiek’ kunnen plaatsvinden, indien de statuten het niet verbieden. Dit betekent vergaderen via video-, telefoon- of mailconferentie. Dit geldt tevens voor een vergadering van het bestuursorgaan.

Minister van Justitie Koen Geens zal nu ook daadwerkelijk een bijkomende (tijdelijke) versoepeling van de regels doorvoeren.

Algemene vergaderingen die (volgens de statuten) voor 19 april werden of moeten worden samengeroepen, zouden volledig elektronisch of schriftelijk kunnen plaatsvinden op de voorziene datum, ook al zouden de statuten het uitsluiten.

Een andere optie is dat de vergadering wordt uitgesteld. Ondernemingen en dus ook verenigingen zouden tot tien weken uitstel krijgen na de uiterste datum waarop hun vergadering had moeten plaatsvinden. Voor de meeste verenigingen ligt die deadline normaal op 30 juni.  Verenigingen die al een uitnodiging hadden uitgestuurd, krijgen de kans die bijeenkomst uit te stellen.

Na bekendmaking van het besluit bezorgen we u uiteraard bijkomende informatie.