Verlenging maatregelen tot uitstel AV of schriftelijke AV tot en met 30 juni

De corona-epidemie laat niet toe om fysieke algemene vergaderingen te houden. Begin april werden via Koninklijk Besluit tijdelijke maatregelen genomen, zodat verenigingen kunnen kiezen om ofwel de jaarlijkse algemene vergadering uit te stellen, ofwel om de algemene vergadering te houden via een schriftelijke procedure. Deze maatregelen golden tot en met 3 mei en worden nu verlengd tot 30 juni.

Een algemene vergadering, opgeroepen vóór 30 juni, mag dus schriftelijk worden gehouden.

Uw vzw mag de jaarlijkse algemene vergadering ook uitstellen tot 10 weken na 30 juni (dus tot 8 september 2020). Een uitstel van de algemene vergadering brengt met zich mee dat ook de verplichting tot neerlegging van de jaarrekening wordt uitgesteld. De neerlegging moet pas gebeuren binnen de dertig na de goedkeuring ervan.

Vzw’s die op 8 september de jaarrekening op de algemene vergadering goedkeuren, zullen dus ten laatste op 8 oktober de neerlegging van de jaarrekening moeten doen.

Vzw’s die bijvoorbeeld op 1 juni de jaarrekening goedkeuren via een schriftelijke algemene vergadering, moeten echter ten laatste op 1 juli de neerlegging doen.

VSDC vzw wijst tevens op de mogelijkheid om een digitale algemene vergadering te houden.

De regels uit het Koninklijk Besluit kan u hier nalezen:

https://www.vsdc.be/nl/nieuws/13288/corona-koninklijk-besluit-inzake-uitstellen-algemene

 

Bron: Koninklijk besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, B.S. 28 april 2020.