Corona: Tijdelijke verlaging btw-tarief naar 6% op verkoop van eten en (niet-alcoholische) drank

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat het btw-tarief verlaagt dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten. Dit KB treedt in werking met ingang van 8 juni 2020, de dag dat de horeca-activiteiten in België terug konden hernemen. Op die manier kunnen de betrokken btw-belastingplichtigen onmiddellijk van deze maatregel genieten.

Voor uw vzw (indien uw vzw restaurant- en cateringdiensten levert) betekent dit het volgende:

- Van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 is er een verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing op restaurant- en cateringdiensten, met inbegrip van het verschaffen van dranken.

- Het verlaagd tarief is niet van toepassing op het verschaffen van alcohol ( = bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol).

Met restaurant- en cateringdiensten wordt bedoeld:

Het verschaffen van maaltijden, het verschaffen van dranken of het verschaffen van beide, indien dat gepaard gaat met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan, en dat zowel in de ruimte van de dienstverrichter (restaurantdiensten) als buitenshuis (cateringdiensten). Ondanks het feit dat de benaming "restaurantdiensten" anders zou kunnen doen vermoeden, omvat dat begrip ook het verschaffen van dranken zonder spijzen (indien dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,...).

Indien u een geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruikt, dan moet u de programmering van uw kassasysteem zo snel mogelijk (tijdelijk) aanpassen.

  

Bron: Koninklijk besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca, B.S. 12 juni 2020.