Corona: verhoogde belastingvermindering voor giften

Een gift vanaf 40 euro aan een door de FOD Financiën erkende vzw, geeft de schenker recht op een belastingvermindering van 45% van deze gift. Dit percentage wordt verhoogd naar 60% voor de giften die gedaan worden in 2020. Concreet ontvangt de schenker 60% terug van de bedragen die in 2020 geschonken worden, in de vorm van een belastingvermindering.

 

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

- ofwel 20 % van het totale netto-inkomen (in plaats van 10%)

- ofwel 397.850 euro (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020)