UBO-register: automatische bevestiging wegens technische redenen

In VZW-Review nummer 192, die VSDC-leden begin september ontvingen, kon u een artikel lezen over de verplichting van de jaarlijkse bevestiging van de uiteindelijke begunstigden van uw vzw in het UBO-register.

 

In dit tijdschrift werd meegedeeld dat in de UBO-applicatie een knop voor de jaarlijkse bevestiging werd voorzien. Vzw’s die hun uiteindelijke begunstigden tijdig ingaven tegen september 2019, moeten deze informatie nu dus voor het eerst bevestigen.  

 

De FOD Financiën laat ons nu weten dat alle UBO-registraties die uitgevoerd werden vóór 30 april 2020 om “technische redenen” automatisch een jaarlijkse bevestiging hebben verkregen. Er moet in 2020 dus geen bevestiging meer gebeuren. De volgende jaarlijkse bevestiging voor deze vzw’s moet gebeuren vóór 30 april 2021.

 

Zijn er wijzigingen aan de uiteindelijke begunstigen, dan blijft de regel gelden dat u het UBO-register zo snel mogelijk moet aanpassen, in principe binnen de maand (ook al heeft uw vzw een automatische jaarlijkse bevestiging gekregen).  

 

Let op! We stellen vast dat heel veel vzw’s nog geen enkele registratie deden in het UBO-register. Deze vzw’s moeten dringend werk maken van de oorspronkelijke UBO-registratie.

 

VSDC vzw beschikt al een hele tijd over een stappenplan om dit in orde te brengen. Vzw’s die bij ons centrum zijn aangesloten kunnen dit stappenplan op eenvoudig verzoek verkrijgen.