Doodsteek voor verenigingswerk?

Zoals bekend heeft het Grondwettelijk Hof in april de bijkluswet vernietigd die tot 6.340 euro per jaar (index 2020) onbelast bijverdienen mogelijk maakte. Ook het verenigingswerk, een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk, waardoor een particulier onbelast kon worden vergoed voor het uitvoeren van bepaalde taken in heel wat verenigingen, werd hierdoor afgeschaft.

Het systeem blijft wel nog overeind voor prestaties geleverd tot en met 31 december 2020.

Meer info daarover vindt u hier:

https://www.vsdc.be/nl/nieuws/13291/grondwettelijk-hof-vernietigt-regeling-rond-onbelast

Intussen werd er aan een nieuwe regeling gewerkt, met de bedoeling om deze op 1/1/2021 in werking te laten treden. Er werd een wetsvoorstel ingediend, dat voor advies aan de Raad van State werd voorgelegd.

De Raad van State komt nu met een negatief advies, waardoor het onbelast bijklussen ons inziens definitief zal afgevoerd worden. Het advies stelt dat het voorstel op heel wat punten niet tegemoet komt aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof, die de regeling vernietigde. Juridisch blijkt het niet mogelijk om een apart statuut te creëren tussen vrijwilligerswerk en een arbeidsrechtelijk statuut.

Omwille van dit negatief advies zal het wetsvoorstel niet goedgekeurd worden. Het voorstel zal wellicht ook niet aangepast worden, aangezien het voorstel ten gronde moet herbekeken worden en hierover niets is opgenomen in het nieuwe regeerakkoord.  

Na 31 december kunnen vzw’s dus geen beroep meer doen op verenigingswerkers.