Forfaitaire kostenvergoedingen voor kunstenaars: maxima 2021

Kunstenaars kunnen een forfaitaire kostenvergoedingen krijgen voor het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever. Deze vergoeding is beter gekend als de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars, kortweg KVR.

 

Kunstenaars kunnen in 2021 genieten van volgende kleine vergoedingsregeling:

- 132,13 euro per dag

- 2.642,53 euro per jaar

De maxima zijn dus gestegen in vergelijking met 2020.

 

Deze regeling is vrij van RSZ en belastingen, mits een aantal voorwaarden nageleefd worden.

- maximaal 132,13 euro per dag per opdrachtgever;

- niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;

- niet meer dan 30 dagen per jaar;

- maximaal 2.642,53 euro per jaar.

 

Deze vergoeding kan niet gecumuleerd worden met een andere kostenvergoeding, noch met de vrijwilligersvergoeding. Men kan wel een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor niet-artistieke prestaties die op een ANDERE dag geleverd zijn. In tegenstelling tot de vrijwilligersvergoeding kan de kleine vergoedingsregeling niet gecumuleerd worden met een werkloosheidsvergoeding.

 

Volgens de wetgeving is het gebruik van de KVR onderworpen aan het bezit van een kunstenaarskaart. Deze moet aangevraagd worden via het platform Artist@Work

Zie: https://www.artistatwork.be/nl/aanvraag/kunstenaarskaart