Verenigingswerk: nog geen verhoogd maandbedrag

Op 1 januari 2021 werd de nieuwe regeling inzake verenigingswerk voor de sportsector ingevoerd. Verenigingswerkers kunnen (geïndexeerd) een vergoeding krijgen van 532,50 euro per maand en 6.390,00 euro per jaar (inclusief verplaatsings- en andere kosten).

De FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën hebben bij de inwerkingtreding van de regeling meegedeeld dat bepaalde categorieën van verenigingswerkers kunnen genieten van een verhoogd maandbedrag tot 1.065 euro. 

Het gaat om volgende categorieën:

1. Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;

2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. 

Deze informatie is niet correct en werd intussen verwijderd op de website www.verenigingswerk.be. Voor alle categorieën van verenigingswerkers geldt tot nader order het maximumbedrag van 532,50 euro per maand.