Verenigingswerk: verdubbeling maandbedrag sportsector voor het derde kwartaal van 2021

In de sportsector kan men sinds 1 januari 2021 opnieuw beroep doen op verenigingswerkers. Vanaf 1 juli zal voor bepaalde categorie├źn dan toch (tijdelijk) voorzien worden in een verdubbeling van het maandbedrag.

 

De inkomsten uit het verenigingswerk zijn in principe beperkt tot 532,50 euro per maand en 6.390 euro per jaar. Het maandbedrag kan bij koninklijk besluit opgetrokken worden voor bepaalde categorieën van verenigingswerkers.

De ministerraad keurde recent een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maandbedrag verhoogt voor de volgende categorieën:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het maandbedrag wordt verdubbeld tot 1.065 euro en zal van toepassing zijn voor het 3de kwartaal van 2021 (voor de maanden juli, augustus en september). Het jaarbedrag blijft ongewijzigd.

Op www.verenigingswerk.be staat te lezen dat de onlinedienst zal aangepast worden zodat er aangiften met het verhoogde bedrag kunnen gebeuren voor prestaties die aanvangen vanaf 1 juli. 

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk.