Uitbreiding verenigingswerk tot socio-culturele sector?

 

Een ontwerp van wet tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het verenigingswerk met de socio-culturele sector is in voorbereiding en dit door toevoeging van de volgende activiteiten:

 

- artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;

- verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.

 

Aangezien deze uitbreiding van het toepassingsgebied tot de socio-culturele sector nog in het Parlement moet worden behandeld, wordt deze info hier gegeven onder voorbehoud van goedkeuring door het Parlement.

 

Deze uitbreiding is nog niet beschikbaar in de onlinedienst. Indien ze door het parlement wordt goedgekeurd, zullen activiteiten die hebben plaatsgevonden vóór de bijwerking van de onlinedienst, retroactief aangegeven kunnen worden, met ingang van 8 mei 2021.

 

Net zoals de regeling voor de sportsector, betreft het een tijdelijke regeling (tot en met 31 december 2021).

 

Bron: www. ministerraad.be; www.verenigingswerk.be.