Verenigingswerk: verdubbeling maandbedrag sportsector in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2021 mag voor bepaalde categorieën van verenigingswerkers in de sportsector voorzien worden in een verdubbeling van het maandbedrag.

 

De inkomsten uit het verenigingswerk zijn in principe beperkt tot 532,50 euro per maand en 6.390 euro per jaar. Het maandbedrag kan bij koninklijk besluit opgetrokken worden voor bepaalde categorieën van verenigingswerkers.

 

Vandaag werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat het maandbedrag verhoogt voor de volgende categorieën:

- animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;

- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

 

Het maandbedrag wordt verdubbeld tot 1.065 euro en is van toepassing tijdens het 3de kwartaal van 2021 (voor de maanden juli, augustus en september). Het jaarbedrag blijft ongewijzigd.

 

Bron: Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 27, § 3, tweede lid, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, B.S. 29 juni 2021.