UBO-register: link met Belgisch Staatsblad

We herinneren er aan dat vzw’s verplicht zijn om in het UBO-register elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Vzw’s hebben tijd tot 31 augustus 2021 om de documenten op te laden.

Het UBO-register voorziet sinds kort in een handige link tussen het UBO-register en het Staatsblad. 

Via deze link kan u bevestigen dat de informatie die opgenomen is in het Belgisch Staatsblad adequaat, nauwkeurig en actueel is voor het UBO-Register.

Zo hoeven vzw's geen bewijsstukken toe te voegen indien deze reeds beschikbaar zijn in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Dit veronderstelt uiteraard dat de publicaties van de vzw met betrekking tot de volgende begunstigden volledig up to date zijn:

- bestuurders

- gemachtigden

- dagelijks bestuurders

De link geldt dus niet voor eventuele andere begunstigden die niet gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.