Verenigingswerk vanaf 1 januari 2022

De huidige regeling inzake verenigingswerk loopt af op 31 december 2021. De ministerraad keurde afgelopen week een definitieve regeling goed vanaf 2022. De komende weken zullen de details verder uitgewerkt worden. 

Concreet zal men ‘artikel 17’ (de 25-dagen regeling) uitbreiden naar de verenigingswerkers. Via de bestaande 25-dagen regeling kunnen medewerkers occasioneel ingezet worden. Deze regeling wordt nu vereenvoudigd, zodat ook verenigingswerkers er een beroep op kunnen doen.

Verenigingswerkers zullen vanaf 1 januari 2022 kunnen ingezet worden in de sociaal-culturele/amateurkunstensector gedurende 300 uur en in de sportsector gedurende 450 uur. De betaalde verenigingswerker zal 10% personenbelasting verschuldigd zijn.

Er zal een vereenvoudigde applicatie ter beschikking gesteld worden, zodat het verenigingswerk administratief eenvoudig kan geregistreerd worden. Ook de wijze waarop de arbeidswetgeving moet toegepast worden op de verenigingswerkers, dient nog verder te worden uitgewerkt. Uw vzw moet tevens een arbeidsongevallenverzekering afsluiten vooraleer verenigingwerkers in te schakelen. 

De regeling ligt op dit ogenblik voor advies bij de Raad van State.