Kostenvergoeding vrijwilligers: verhoogde forfaits in 2022

Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden, wordt voor 2022 (na dubbele indexatie) vastgelegd op:

 

- 36,84 euro per dag

- 1.473,37 euro per jaar

 

Er is dus een stijging ten opzichte van de forfaits van 2021.

 

Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

 

Vrijwilligers die binnen één van volgende categorieën vallen, kunnen genieten van een verhoogde forfaitaire jaarvergoeding:

 

- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;

- de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;

- het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

 

Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan deze vrijwilligers mag toegekend worden, wordt voor 2022 vastgelegd op:

 

- 36,84 euro per dag

- 2.705,97 euro per jaar

 

Er is dus ook hier een stijging ten opzichte van de forfaits van 2021.

 

De verhoging van het jaarplafond is niet mogelijk voor vrijwilligers die een sociale zekerheidsuitkering of een sociale bijstandsuitkering ontvangen (bv. RVA- of OCMW-uitkering).

 

Deze bedragen gelden nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.