Verhoogde publicatiekosten Belgisch Staatsblad vanaf 1/3/2022

De jaarlijkse aanpassing van de publicatiekosten vindt elk jaar plaats op 1 maart.

 

Met ingang van 1 maart 2022 zijn dit de tarieven:

 

Oprichting vzw:

 

- Op papier via de griffie: 206,91 euro

- Elektronisch: 149,44 euro

 

Aanpassing vzw:

 

- Op papier via de griffie: 140,24 euro

 

De bedragen zijn inclusief btw.

 

Bron: Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, B.S. 14 februari 2022.