Verenigingswerk 2022 - update

De huidige regeling inzake verenigingswerk liep af op 31 december 2021. Tot groot ongenoegen van VSDC liet een definitieve regeling lang op zich wachten. In ons laatste  tijdschrift VZW-Review nr. 200 (maart 2022) meldden wij dat er nog heel wat vraagtekens waren bij de nieuwe regeling. Nu schijnt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De Kamer keurde afgelopen weken twee wetsontwerpen goed inzake het verenigingswerk;  de eerste regelt het arbeidsrechtelijk luik (Wet 17/03/2022), de tweede het fiscaal luik van het verenigingswerk (nog niet gepubliceerd). Vanaf 7 april zou het ook mogelijk zijn om het verenigingswerk online ‘te registreren’.

Zoals eerder vermeld wordt ‘artikel 17’ (de 25-dagen regeling) uitgebreid naar de verenigingswerkers. Verenigingswerkers zullen vanaf 1 januari 2022 kunnen ingezet worden in de sociaal-culturele/amateurkunstensector gedurende 300 uur en in de sportsector gedurende 450 uur, met toepassing van specifieke plafonds per kwartaal. Op sociaalrechtelijk vlak moeten er geen sociale bijdragen noch solidariteitsbijdragen worden betaald ongeacht de hoogte van de vergoeding, zolang het maximum aantal uren niet wordt overschreden. Deze regeling werd eind december reeds goedgekeurd.

Nieuw is nu dat verenigingen voor hun verenigingswerk een Dimona-aangifte zullen moeten doen. Op de website www.verenigingswerk.be valt te lezen dat de online toepassing voor deze Dimona-aangifte vanaf 7 april operationeel wordt. Prestaties die al voorafgaandelijk werden uitgevoerd, zullen met terugwerkende kracht kunnen worden aangegeven. Een app die werkgevers en verenigingswerkers toelaat het aantal gewerkte en resterende uren te raadplegen, wordt vanaf 7 april beschikbaar gesteld. Met de verenigingswerker moet ook een arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Het is evenwel nog wachten op een beschikbaar model. U dient tevens een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten vooraleer u verenigingwerkers inschakelt. 

Daarnaast werd ook bevestigd dat de verenigingswerker zal kunnen genieten van een fiscaal gunstige regeling waarbij deze 10% personenbelasting verschuldigd zal zijn. Dit voordelig belastingtarief geldt slechts als het brutobedrag van de inkomsten als verenigingswerker niet hoger is dan (nog te indexeren) 3.830 EUR. Na indexaanpassing gaat het voor het inkomstenjaar 2022 om een bedrag van 6.540 EUR.

De vraag blijft wel nog altijd of het Grondwettelijk Hof al dan niet van oordeel zal zijn of deze nieuwe regeling opnieuw discriminerend is. Waakzaamheid blijft dus nodig.