Opmaak fiscale fiche 281.50: drempel ligt op 250 euro, ook voor inkomsten van 2021

In voorkomend geval moet uw vzw elk jaar voor 30 juni fiscale fiches 281.50 indienen bij de fiscus. Deze fiches moeten opgemaakt worden voor bepaalde vergoedingen die uw vzw betaalde aan natuurlijke personen of rechtspersonen voor wie die vergoedingen of voordelen belastbare beroepsinkomsten zijn.

Het gaat om de volgende vergoedingen: betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die voor de verkrijgers belastbare beroepsinkomsten zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een betaling aan een muzikant of een lesgever.

Is de betrokkene onderworpen aan de boekhoudwetgeving én verplicht om btw-conforme facturen op te maken, dan moet de fiche niet opgemaakt worden.

Nieuw is nu dat uw vzw de fiche tevens niet moet opmaken als de vergoedingen in totaal per jaar en per verkrijger niet meer dan 250 euro bedragen. Tot voor kort gold een administratieve tolerantie tot 125 euro, deze wordt nu bij wet en koninklijk besluit ingevoerd en verhoogd.

Volgens de recent bekendgemaakte richtlijnen voor het indienen van de fiches met betrekking tot de toegekende voordelen die in 2021 werden betaald, en die vóór 30 juni 2022 moeten worden ingediend, mag de drempel van 250 euro al toegepast worden voor de inkomsten van 2021.