Geen afwisseling tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk voor dezelfde activiteit in dezelfde vzw in hetzelfde kalenderjaar!

Bij de invoering van het verenigingswerk werd algemeen aangenomen dat het mogelijk is om binnen dezelfde vzw voor dezelfde activiteit eerst het vrijwilligerswerk (en de forfaitaire vergoeding) uit te putten en om vervolgens over te stappen naar het stelsel van verenigingswerk (of omgekeerd). 

Er is namelijk geen verbod voorzien, noch in de vrijwilligerswetgeving, noch in de wetgeving die het verenigingswerk invoert. Recent heeft de bevoegde minister in een antwoord op een parlementaire vraag echter geantwoord dat het niet mogelijk is om perioden (zelfs lange perioden) van vrijwilligerswerk en verenigingswerk voor dezelfde organisatie in hetzelfde kalenderjaar af te wisselen wanneer de verrichte taken identiek zijn. De betrokkene moet voor één van de twee statuten kiezen.

Een sporttrainer kan dus niet eerst sporttrainer-vrijwilliger zijn en vervolgens overstappen naar sporttrainer-verenigingswerker in hetzelfde kalenderjaar (en omgekeerd).

Het is wel mogelijk om vrijwilligerswerk en verenigingswerk in dezelfde organisatie te combineren wanneer de uitgevoerde taken verschillend zijn, ongeacht de wijze van kostenvergoeding (of geen kostenvergoeding) van het vrijwilligerswerk en de periode waarin het wordt uitgevoerd. Een sporttrainer-verenigingswerker mag dus wel ook binnen dezelfde vzw en binnen dezelfde periode ingezet worden als bijvoorbeeld administratieve kracht, onder het statuut van vrijwilliger.

Het standpunt van de minister geldt uiteraard onder voorbehoud van interpretatie door hoven en rechtbanken (zie: Vraag nr. 1022 van De heer volksvertegenwoordiger Steven Matheï van 03 mei 2022 (N.) aan de viceeersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding).