Kilometervergoeding tweede kwartaal 2023

Een werkgever kan werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw.

In 2022 werd beslist de indexatie van de kilometervergoeding per kwartaal en niet langer jaarlijks door te voeren, teneinde sneller te kunnen inspelen op sterke schommelingen in de brandstofprijzen.

Het nieuwe bedrag van de kilometervergoeding voor de periode vanaf 01/04/2023 tot en met 30/06/2023 bedraagt (maximum) 0,4246 euro per kilometer.

Bron: Omzendbrief nr. 717 van 16 maart 2023, B.S. 12 april 2023.